48h بایگانی

ان کریستین هاینریش تریو

جاز

وب سایت
Youtube
سال اجرا: 2023
Anne-Christine Heinrich Trio یک گروه تازه تاسیس در اطراف فلوتیست جاز ویلهلمسبورگ است که عمدتا اهنگ های خود رهبر را بازی می کند. باس توسط نوازنده بیس تیلمن اوبربک، که در ویلهلمسبورگ زندگی می کند، و نیکلاس ورک گیتار می زند. فلوت یک ابزار به ندرت شنیده شده در جاز است و نوازندگان جاز مدرن شعری را با عناصر موسیقی مجلسی در هم امیخته اند.
عکس: ناتاشا Protze