48h بایگانی

ال SATANICO CUMBION

اهسته Cumbia، دوبله، Stoner Cumbia، تجربی

فروشگاه
اسپاتیفای
عنوان
Youtube
اینستاگرام
سال اجرا: 2023

سبک منحصر به فرد گروه بخشی از بازسازی جنبش فرهنگی cumbia متحد شده توسط بزرگراه پان امریکن، از شمال مونتری، مکزیک به کلمبیا، از طریق Bns Aires، ارژانتین و پایین به شیلی، تحت تاثیر rebajada cumbia، رگیتون، استونر راک، دوبله، موسیقی الکترونیکی و تجربی است.

نتیجه یک نمایش زنده است که در دود و قرمز غوطه ور است و صحنه را به یک تجربه شیطانی تبدیل می کند.

عکس: سانتیاگو سالازار