48h بایگانی

اسکولا Mukambu

کاپوئرا انگولا / موسیقی افریقایی-برزیلی

اینستاگرام
سال اجرا: 2023
برای چندین سال در حال حاضر، "Escola Mukambu" ارائه شده است درس در هنر رزمی افریقایی-برزیلی Capoeira انگولا در جزیره البه. در این یکی، موسیقی و حرکت به یک مراسم هدایت شده توسط ریتم و اهنگ ادغام می شوند، که در ان گفتگوی حرکات حمله و دفاع ایجاد می شود که با بازیگوشی عناصر مبارزه، رقص و اکروبات را ترکیب می کند. همراه با دانش اموزان خود، فرناندو موریرا، بنیانگذار و رهبر گروه، به مخاطبان بینش هنر سنتی حرکت می دهد و از انها دعوت می کند تا خود را در جهان موسیقی کاپوئرا برای مدتی با انتخاب اهنگ های خود ساخته شده در جشنواره امسال غوطه ور کنند.
عکس: جولیان گورک