48h بایگانی

فیا مون

الکترونیکا / تکنو / DnB

ساوندکلاود
سال اجرا: 2023
به عنوان یک اجرای موسیقی، Faya Moon بداهه نوازی زنده را با ضربان های مولد به ارمغان می اورد. این می تواند در جهت های مختلف برود: از تکنو قابل رقص تا ارتعاشات جوی. این ترکیبی از حلقه زنده، سینت سایزر، ماشین الات درام و ابزار زنده است.
عکس: ارجون جمیل، ادریان زمستان، ارون Siebert