48h بایگانی

کایمار

الترناتیو راک

وب سایت
اسپاتیفای
عنوان
Youtube
اینستاگرام
عنوان
سال اجرا: 2023

در دنیای متنوع ما، همیشه اسان نیست که مردم، خلق و خو و زندگی روزمره خود را در کلمات قرار دهیم و انچه را که انها را حرکت می دهد بیان کنیم. کایمار با صداهای مترقی و طیف کاملا جدیدی از راک المانی، جایگزینی برای جریان اصلی ارائه می دهد و احساسات بیدار شده را با صداها و صداهای کامل برای ناحیه موی گردن قرار می دهد. انچه که در راه برداشت های گرفته شده از زندگی روزمره در متن و صدا گرفته شده است، توسط یک گیتار تجربی مواجه می شود که به راحتی بخار را در یک چمنزار گل وحشی از باس و درام می کند.

استفن Ungnad (dru)
سون زیمرمن (git)
مارتن تامسن (باس)
پدی استینیگ (vox)

عکس: سون زیمرمن