48h بایگانی

باند کوچک

گروه بزرگ

وب سایت
سال اجرا: 2023

"LittleBigBand" توسط رهبر ارکستر و مربی موسیقی Dimitar "Mitko" Georgiev در سال 2017 تاسیس شد. این گروه شامل حدود ۲۰ نوازنده است و در مراحل مختلف در منطقه کنسرت برگزار می کند. با اجرای فلش ماب خود را در HafenCity، LittleBigBand در هامبورگ مجله و همچنین در برنامه NDR "DAS!" برجسته شد.
رپرتوار شامل قطعات در جهت جاز، روح، پاپ، راک و موسیقی فیلم است.

عکس: جورجیف