48h بایگانی

هاولرهای دشت

بلوگراس، قدیمی، فولکلور، کشور

سال اجرا: 2023
اهنگ های تنهایی، دلتنگی و عشق بزرگ، قلب تنها و یا به دنبال پس از قانون شکن، هر اهنگ مناسب خود را با ما پیدا کنید. ما با هم اواز می خونیم و داستان های رنج و ماجراجویی را می گوییم، زیرا تنها زندگی وحشی و شادی بزرگ می تواند بکشد. کابوی Yoddel، دوئت و اواز پلی فونیک، همراه با گیتار و بانجو را می توان در اینجا یافت.