48h بایگانی

Schingels Schlaga شلاتز

آمار

وب سایت
سال اجرا: 2023
... متن صحیح را دنبال خواهد کرد... - من همیشه در تک وینیل از سبک weeeeeeiiite Schlager (1900-Heute) قرار داده و در مورد ان سبک سرگرم کننده انفرادی نیز چیزی است... این می تواند هر چیزی از دنج حلق اویز کردن با عجیب و غریب صوتی به حزب مزخرف Dancy.
عکس: سابین بوتنر