ثبت نام 2024

دوره ثبت نام برای شرکت به عنوان یک هنرمند یا محل برگزاری در 48h Wilhelmsburg 2024 بسته است.

اگر شما هر گونه سوال در مورد ثبت نام، نگاهی به پرسش و پاسخ و ارسال یک ایمیل به ما به 48h@musikvondenelbinseln.de