راهنماها می خواستند!

بیش از 100 کنسرت در یک اخر هفته در مکان های مختلف در سراسر جزایر البه نیاز به حمایت سازمانی زیادی دارند. در اخر هفته جشنواره، تکنسین ها، کارکنان تولید و تیم اگاهی ما اطمینان حاصل می کنند که رویدادها هموار هستند. از این به بعد، شما می توانید برای زمینه های تولید یا اگاهی در https://48h.mvde.de/helfen/ ثبت نام کنید و از ما حمایت کنید. ما مشتاقانه منتظر...

دوره ثبت نام برای 48h Wilhelmsburg 2024 به پایان رسیده است!

از 1 دسامبر تا 15 ژانویه می توانید برای 48h Wilhelmsburg امسال ثبت نام کنید. در مجموع 186 نوازنده، 15 نفر و 47 مکان ثبت نام کرده اند. باور نکردنی نیست؟! حالا نوبت کمیته برنامه امسال است. کمیته برنامه از جانبازان جزیره البه، کاشفان محله و متخصصان محله تشکیل شده است! این کمیته از ژانویه تا مارس فعال است,...